Sárvár - Zakwaterowanie - Pokoj - Accomodation - Unterkunft - Szállás - Quartier - Lodging - Herberge - Housing - Hotel - Zimmer - Room - Info
Magyar fõoldal Hauptseite auf deutsch Main page in english Polski Italiano E-mail
Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár

   Agencja

  

   Hotele

  

   Pensjonaty

  

   Kwatery Prywatne

  

   Agencja I Sklep

  

 

   krakowapartments4rent.com

   Film o Sarvar

  Film o Kapielisku

   Agencja nieruchomo¶ci

   Miasto Sárvár

   K±pielisko

  

 

Witamy na stronie internetowej poswieconej zakwaterowaniu w Sarvar!

The local tax in Sárvár from the 1st of January 2015. is 420Ft/person/night (from 18. to 70. years)

Nasza siedziba znajduje siê w miejscowo¶ci Sarvar, niedaleko Spa I K±pieliska  Wellness.

Z wielk± przyjemno¶ci± pomo¿emy  ci w znalezieniu zakwaterowania w Sarvar lub jego malowniczej okolicy.

Rozwi±¿emy ka¿dy twój problem dotycz±cy noclegu ! Mo¿esz siê do nas zg³aszaæ codziennie - -  równie¿ w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 21:00– za pomoc± poczty e-mail lub osobi¶cie, w naszym biurze – nieopodal k±pieliska Wellnes: Nasz adres to: Sarvar, ul. Rakoczi 43.

Nasza agencja mie¶ci siê w tym samym budynku co sklep z pami±tkami oraz sklep spo¿ywczy.

Nie pobieramy ¿adnej dodatkowej prowizji od rezerwacji.

Czekamy na ciebie z niecierpliwo¶ci± w naszym biurze przy ul. Rakoczi 43.

Przed dokonaniem rezerwacji, poka¿emy ci wybrany obiekt, tak, by w pe³ni spe³nia³ Twoje oczekiwania.

Nie pobieramy równie¿ op³at z góry – p³acisz bezpo¶rednio w hotelu.

Strony naszych partnerów z zakwaterowaniem znajdziesz pod tymi linkami: Hotele, Pensjonaty, Agroturystyka (Kwatery Prywatne).

Gdy tylko dokonasz wyboru obiektu, my zarezerwujemy go dla ciebie! 

Staraj±c siê sprostaæ Twoim oczekiwaniom, dokonali¶my podzia³u obiektów noclegowych w zale¿no¶ci od ceny.

W tej kategorii najwy¿ej plasuj± siê hotele. Za nocleg ze ¶niadaniem dla 1 osoby zap³acisz ¶rednio 12000 Forintów. Za dwójkê 13000 – 16000 Forintów, choæ cena mo¿e wynosiæ i 30000 Forintów w zale¿no¶ci od standardu i  proponowanych przez hotel us³ug dodatkowych.

Nieco tañsze s±  domy wczasowe i pensjonaty.

Za dwuosobowy pokój ze ¶niadaniem zap³acimy tu oko³o 9000 – 11000 Forintów.

Niektóre domy wczasowe wspó³pracuj±ce z restauracjami, za niewielk± dop³at± (1500 – 2000 Forintów), oferuj± dodatkowe wy¿ywienie w postaci obiadokolacji.

Zdecydowanie najtañszy nocleg znajdziemy w kwaterach prywatnych, w¶ród których mieszcz± siê zarówno pokoje, obiekty agroturystyczne, apartamenty czy ca³e domki.

I tutaj cena uzale¿niona jest od standardu, wielko¶ci czy odleg³o¶ci od k±pieliska.

Przeciêtnie za  nocleg w kwaterze prywatnej dla 2 osób bez wy¿ywienia zap³acimy oko³o 5000-6000 Forintów. Za domek dla kilkuosobowej rodziny oko³o 6000-8000 Forintów. Chc±c zamówiæ  posi³ek, musimy siê liczyæ z dop³at± oko³o 600 Forintów za osobê.

W Sarvar nie mamy sobie równych w doborze optymalnego zakwaterowania w zale¿no¶ci od wolnych miejsc w poszczególnych obiektach.

Nasza agencja wspó³pracuje z Biurem Nieruchomo¶ci Havasi, które chêtnie doradzi ci zarówno w kwestiach prawnych, jak i przy wyborze nieruchomo¶ci.

 

Z pozdrowienami: Emmer Imre z zespo³em

e-mail: emmerimre@gmail.com

deutsch: kliknij tutaj

english: kliknij tutaj

Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár Sarvar Accomodation Info - Information - Hotel, Pension, Private houses in Sárvár

 Sárvár - Zakwaterowanie - Pokoj - Accomodation - Unterkunft - Szállás - Quartier - Lodging - Herberge - Housing - Hotel - Zimmer - Room - Info